Nederlands

Word een gecertificeerde Q7 Leader Expert.

Voeg aan uw competentieportefeuille en uw "tooldoos" gebruiksklare mobiele of desktopapps toe, die onmiddellijke analyses en insights produceren.

U zult in staat zijn om :

- zoals nooit tevoren, het menselijk potentieel van de medewerkers, de teams of de volledige organisatie van uw cliënt in kaart te brengen.

- onmiddellijke HR-analyses te maken, die u en uw cliënt de prioriteiten van morgen betreffende de ontplooiing van de medewerkers tonen en die u toelaten de leden van een directiecomité te aligneren rond één gemeenschappelijke visie over HR-strategie.

- de managers toe te laten de perceptie van hun team
te objectiveren tijdens gemeenschappelijke workshops waarbij de managers leren om hun praktijken te delen en mekaar te helpen.

- tijdens individuele gesprekken de impact van de managers te versterken door ze gedocumenteerde feedback te bezorgen, die door de medewerkers zeer geapprecieerd wordt.

99267652_s

U wilt uw klant uitdagen op zijn of haar organisatie en talenten kracht ? 

Leid een coachingsdag in leadership: na een dag met 5 à 12 leidinggevenden of managers, zal u:

 • de structuur en het model van hun organisatie uitgedaagd hebben;
 • het opstellen van volledige ontwikkelingsplannen voor maximaal 50 medewerkers gecoacht hebben;
 • opvolgingsplannen voor sleutelfuncties en interne mobiliteitsplannen waar een behoefte voor is, gevalideerd hebben;

U moet een auditopdracht in talentmanagement of in HR-beheer uitvoeren?

Met de Q7Leader- tools hoeft u het warm water niet opnieuw uit te vinden. U zult in staat zijn om uw cliënten te voorzien van de juiste analyses en informatie betreffende de risico's en de opportuniteiten van hun medewerkers in termen van competenties, prestaties, talentpotentieel en andere aspecten.

47766591_s

U moet een organisatietransformatie leiden met onder meer een HR-component?

Je hebt de business intelligence en ervaring, maar je bent niet gespecialiseerd of bijzonder geïnteresseerd in het (her)inrichten van HR-processen en -tools. Geen zorgen. Dat is ons werk. Wij bieden u de tools en de methodologie om uw klant te begeleiden op alle belangrijke people-aspecten.

46039165_s

Certificatietraject

 • Theoretische bijdrage (3 workshops van 5u.)
 • In praktijk brengen op het terrein door middel van observaties en co-facilitering met de experten van het Q7Leader-team (experiential learning)
 • Add-ons en commerciële ondersteuning en marketing om u te helpen bij de prospectie
 • Begeleiding van elke gecertificeerde bij zijn eerste stappen naar de implementatie van een project bij zijn eigen klanten

De certificering  :

 • 3 workshops
 • Cursusmateriaal
 • Coaching op het terrein
 • Begeleiding bij uw eerste klanten
 • Verschillende presentaties voor uw commerciële stappen en de facilitering van de workshops
 • 1 jaar lidmaatschap bij de gemeenschap van gecertificeerde partners voor de uitwisseling van best practices en nieuws over de ontwikkeling van onze tools