Is de 9 box-matrix voorbijgestreefd ? 

Webinar

9box outdated EN

De talent review "new generation"

Initiatiesessie

Volgens de managers behoren deze bijeenkomsten tot de meest twijfelachtige van het jaar wegens te lang, zelden gevolgd door actie en weinig constructief.
Zij verdienen een nieuwe benadering.